Eindhoven nằm trong số những người khác được biết đến với sân bay 'sân bay Eindhoven'…

Eindhoven là một trong những nơi khác được biết đến với sân bay 'Sân bay Eindhoven'. Những người chọn sống gần sân bay Eindhoven sẽ phải tính đến sự phiền toái có thể xảy ra đối với máy bay quá khổ. Tuy nhiên, một người dân Hà Lan địa phương thấy rằng sự phiền toái này đã trở nên quá nghiêm trọng và yêu cầu bồi thường tổn thất. Tòa án East Brabant của Hà Lan không đồng ý: chỉ có chỗ để bồi thường nếu thiệt hại không thể lường trước được vào thời điểm ông mua hai căn nhà của mình vào năm 1993 và 2009. Thật không may cho người dân là thiệt hại đã được biết trước vì tiêu chuẩn tiếng ồn đã được biết đến từ đó 1979. Và, mặc dù sự gia tăng các chuyển động bay từ 18,000 đến 30,000 chuyển động, tiêu chuẩn tiếng ồn này đã không bị vượt quá.

12-04-2017

Chia sẻ
Law & More B.V.