Đội của chúng tôi

Hình ảnh Tom Meevis

Quản lý đối tác / ủng hộ

Trong thời hạn Law & More, Tom đề cập đến thực tiễn chung. Ông là người đàm phán và kiện tụng của văn phòng.

Luật sư
Trong thời hạn Law & More, Aylin chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực luật cá nhân và gia đình, luật việc làm và luật di cư.
Trong thời hạn Law & More, Ruby chuyên về luật hợp đồng, luật doanh nghiệp và dịch vụ pháp lý của công ty. Cô ấy cũng có thể được thuê làm luật sư công ty cho công ty của bạn.

Michelle sử dụng chuyên môn và niềm đam mê luật pháp của mình để mang lại kết quả tối đa cho khách hàng. Đặc điểm trong cách tiếp cận của cô ấy là Michelle luôn gắn kết, thân thiện với khách hàng và làm việc chính xác. 

Bài viết

Law & More