Công khai và nói chung có thể truy cập đăng ký

(theo Điều 35b (1) của Quy chế nghề nghiệp pháp lý)

 

Tom Meevis

Tom Meevis đã đăng ký các khu vực pháp lý sau đây trong sổ đăng ký các khu vực pháp lý của Hà Lan Bar:

Luật Công ty
Luật con người và gia đình
Luật hình sự
Luật việc làm

Theo tiêu chuẩn của Luật sư Hà Lan, việc đăng ký bắt buộc anh ta phải có được mười tín chỉ đào tạo mỗi năm trong mỗi lĩnh vực pháp lý đã đăng ký.

 

Maxim Hodak

Maxim Hodak đã đăng ký các khu vực pháp lý sau đây trong sổ đăng ký các khu vực pháp lý của Hà Lan Bar:

Luật Công ty

Theo tiêu chuẩn của Luật sư Hà Lan, việc đăng ký bắt buộc anh ta phải có được mười tín chỉ đào tạo mỗi năm trong mỗi lĩnh vực pháp lý đã đăng ký.

Law & More B.V.