TGLM (TOM) MEEVIS LLM

Hình ảnh Tom Meevis

phân tích, chiến lược và giao tiếp

Dịch vụ là rất quan trọng đối với Tom. Bạn không bao giờ phải đợi lâu để anh ấy trả lời email. Một mối quan hệ tốt với khách hàng cũng rất quan trọng đối với anh ta. Phối hợp tốt được thực hiện với khách hàng về những gì xảy ra trong bối cảnh của nhiệm vụ. Thông qua phương pháp phân tích của mình, Tom biết cách xác nhận đúng một tình huống phức tạp về mặt pháp lý. Ông nghĩ rất chiến lược để đạt được một giải pháp tối đa cho khách hàng của mình. Ông cân nhắc tất cả các lựa chọn.

Trong thời hạn Law & More, Tom đề cập đến thực tiễn chung. Ông là người đàm phán và kiện tụng của văn phòng.

Khách hàng nói gì về chúng tôi

Hình ảnh Tom Meevis

Quản lý đối tác / ủng hộ

Luật sư
Luật sư pháp lý
Law & More