Liên minh luật thế giới

Law & More là thành viên của Liên minh Luật Thế giới. Một tổ chức gồm hơn 100 công ty luật tại hơn 80 quốc gia.

Law & More là một công ty luật với trọng tâm quốc tế. Thông qua tư cách thành viên, nó có thể giúp khách hàng của mình nhận được hỗ trợ pháp lý trên toàn thế giới.
Bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin trên trang web worldlawalliance.com.

Thành viên WLA

Law & More B.V.