Luật sư là gì

Luật sư hay luật sư là người hành nghề luật. Làm luật sư liên quan đến việc áp dụng thực tế các lý thuyết và kiến ​​thức pháp lý trừu tượng để giải quyết các vấn đề cụ thể được cá nhân hóa hoặc để thúc đẩy lợi ích của những người thuê luật sư thực hiện các dịch vụ pháp lý.

Law & More B.V.