Quyền nuôi con sau khi ly hôn

Quyền nuôi con bao gồm cả nghĩa vụ và quyền của cha mẹ trong việc nuôi dưỡng và chăm sóc con chưa thành niên của mình. Điều này liên quan đến thể chất, sự an toàn và phát triển của trẻ vị thành niên. Trong trường hợp cha mẹ thực hiện thẩm quyền chung của cha mẹ quyết định xin ly hôn, về nguyên tắc, cha mẹ sẽ tiếp tục thực hiện thẩm quyền chung của cha mẹ.

Có thể có ngoại lệ: tòa án có thể quyết định rằng một trong các bậc cha mẹ có toàn quyền của cha mẹ. Tuy nhiên, khi đưa ra quyết định này, lợi ích tốt nhất của trẻ là điều tối quan trọng. Đây là trường hợp có rủi ro không thể chấp nhận được là đứa trẻ sẽ bị mắc kẹt hoặc lạc giữa cha mẹ (và tình hình đó khó có thể cải thiện đủ trong thời gian ngắn), hoặc trong trường hợp cần thiết phải thay đổi quyền giám hộ để phục vụ lợi ích tốt nhất Của đứa trẻ.

Law & More B.V.