Phát triển kinh doanh là gì

Sự phát triển kinh doanh có thể được tóm tắt là những ý tưởng, sáng kiến ​​và hoạt động giúp làm cho công việc kinh doanh trở nên tốt hơn. Điều này bao gồm tăng doanh thu, tăng trưởng về mở rộng kinh doanh, tăng lợi nhuận bằng cách xây dựng quan hệ đối tác chiến lược và đưa ra các quyết định kinh doanh chiến lược.

Law & More B.V.