Vi phạm hợp đồng là gì

Vi phạm hợp đồng là khi một bên vi phạm các điều khoản đã thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên.

Law & More B.V.