Kinh doanh có đạo đức là gì

Một doanh nghiệp có đạo đức là một doanh nghiệp xem xét tác động của các hành động, sản phẩm và dịch vụ của mình đối với môi trường, con người và động vật. Điều này bao gồm sản phẩm hoặc dịch vụ cuối cùng, nguồn gốc của nó và cách nó được sản xuất và phân phối.

Law & More B.V.