Những phàn nàn về tâm lý sau khi mang thai

Đạo luật về quyền lợi ốm đau

Đạo luật về Quyền lợi ốm đau của Hà Lan sau khi bị tàn tật trong công việc do những phàn nàn về tâm lý sau khi mang thai? Căn cứ vào điều 29a của Đạo luật Trợ cấp Bệnh tật, phụ nữ được bảo hiểm không có khả năng thực hiện công việc có quyền nhận khoản thanh toán nếu nguyên nhân gây ra tình trạng khuyết tật lao động liên quan đến việc mang thai hoặc sinh nở. Trước đây, mối liên hệ giữa những phàn nàn về tâm lý, gây ra tình trạng khuyết tật trong công việc và việc mang thai hoặc sinh nở hiếm khi được xác định và công nhận. Các án lệ gần đây cho thấy một sự thay đổi liên quan đến điểm này.

https://www.recht.nl/nieuws/arbeidsrecht/168727/ziektewet-na-arbeidsongeschiktheid-als-gevolg-van-psychische-klachten-na-zwangerschap/

Law & More