Đạo luật về quyền lợi ốm đau của Hà Lan sau khi bị khuyết tật lao động do khiếu nại tâm lý sau khi mang thai?

Đạo luật về quyền lợi ốm đau

Dựa trên điều 29a của Đạo luật về Quyền lợi ốm đau, người phụ nữ được bảo hiểm không có khả năng thực hiện công việc có quyền nhận thanh toán nếu nguyên nhân gây ra khuyết tật để làm việc có liên quan đến mang thai hoặc sinh con. Trước đây, mối liên hệ giữa các khiếu nại tâm lý, khiến người khuyết tật phải làm việc và mang thai hoặc sinh con hiếm khi được thực hiện và công nhận. Trường hợp pháp luật gần đây cho thấy một sự thay đổi liên quan đến điểm này.

https://www.recht.nl/nieuws/arbeidsrecht/168727/ziektewet-na-arbeidsongeschiktheid-als-gevolg-van-psychische-klachten-na-zwangerschap/

Chia sẻ
Law & More B.V.