Ba Lan bị đình chỉ là thành viên của Mạng lưới Hội đồng tư pháp châu Âu (ENCJ)

Mạng lưới các Hội đồng Tư pháp Châu Âu

Mạng lưới các Hội đồng Tư pháp Châu Âu (ENCJ) đã đình chỉ Ba Lan là thành viên. ENCJ tuyên bố nghi ngờ về tính độc lập của cơ quan tư pháp Ba Lan dựa trên những cải cách gần đây. Đảng Pháp luật và Công lý (PiS) của Ba Lan đã đưa ra một số cải cách triệt để trong vài năm qua. Những cải cách này mang lại cho chính phủ nhiều quyền lực hơn đối với cơ quan tư pháp. ENCJ tuyên bố rằng '' hoàn cảnh khắc nghiệt '' khiến việc đình chỉ Ba Lan là cần thiết.

Reed thêm: https://nos.nl/artikel/2250880-polen-geschorst-als-lid-van-europees-netwerk-voor-rechtspraak.html

Chia sẻ
Law & More B.V.