Ba Lan bị đình chỉ tư cách thành viên của Mạng lưới Châu Âu

Ba Lan bị đình chỉ tư cách thành viên của Mạng lưới các Hội đồng Tư pháp Châu Âu (ENCJ).

Mạng lưới các Hội đồng Tư pháp Châu Âu (ENCJ) đã đình chỉ Ba Lan là thành viên. ENCJ tuyên bố nghi ngờ về tính độc lập của cơ quan tư pháp Ba Lan dựa trên những cải cách gần đây. Đảng Pháp luật và Công lý (PiS) của Ba Lan đã đưa ra một số cải cách triệt để trong vài năm qua. Những cải cách này mang lại cho chính phủ nhiều quyền lực hơn đối với cơ quan tư pháp. ENCJ tuyên bố rằng '' hoàn cảnh khắc nghiệt '' khiến việc đình chỉ Ba Lan là cần thiết.

Cài đặt riêng tư
Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi. Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ của chúng tôi qua trình duyệt, bạn có thể hạn chế, chặn hoặc xóa cookie thông qua cài đặt trình duyệt web của mình. Chúng tôi cũng sử dụng nội dung và tập lệnh từ các bên thứ ba có thể sử dụng công nghệ theo dõi. Bạn có thể chọn lọc sự đồng ý của mình bên dưới để cho phép các bên thứ ba nhúng. Để biết thông tin đầy đủ về cookie chúng tôi sử dụng, dữ liệu chúng tôi thu thập và cách chúng tôi xử lý chúng, vui lòng kiểm tra Chính sách bảo mật
Law & More B.V.