Sửa đổi hiến pháp Hà Lan: viễn thông nhạy cảm về quyền riêng tư được bảo vệ tốt hơn trong tương lai

Vào ngày 12 tháng 2017 năm 13, Thượng viện Hà Lan đã nhất trí thông qua đề xuất của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Quan hệ Vương quốc Plasterk trong tương lai gần, bảo vệ tốt hơn quyền riêng tư của email và các phương tiện viễn thông nhạy cảm về quyền riêng tư khác. Điều 2 khoản 13 của Hiến pháp Hà Lan quy định rằng bí mật về các cuộc điện thoại và liên lạc qua điện báo là bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, với những phát triển vượt bậc gần đây trong lĩnh vực viễn thông, điều 2 đoạn 13 cần được cập nhật. Đề xuất cho văn bản mới như sau: “mọi người có quyền tôn trọng bí mật thư tín và viễn thông của mình”. Thủ tục thay đổi điều XNUMX của Hiến pháp Hà Lan đã được khởi động.

2017-07-12

Chia sẻ