Luật hưu trí ở Hà Lan đã trở thành lĩnh vực pháp lý của riêng nước này. Nó bao gồm tất cả các luật và quy định về lương hưu cung cấp thu nhập thay thế cho nhân viên sau khi nghỉ hưu. Ví dụ bao gồm các luật rất cụ thể như Đạo luật lương hưu, Đạo luật bắt buộc tham gia vào Quỹ hưu trí ngành năm 2000 hoặc Đạo luật bình đẳng về quyền hưu trí trong trường hợp ly hôn. Luật này liên quan đến những điều kiện khác phải đáp ứng để đủ điều kiện nhận lương hưu, các quy tắc liên quan đến việc quản lý và chi trả các quyền lương hưu của các nhà cung cấp lương hưu và các biện pháp ngăn chặn vi phạm lương hưu.

CÓ CẦN GIÚP ĐỠ VỚI LUẬT BĂNG RỘNG?
VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI LUẬT SƯ TRẢ LỜI CỦA CHÚNG TÔI

Luật hưu trí

Luật hưu trí ở Hà Lan đã trở thành lĩnh vực pháp lý của riêng nước này. Nó bao gồm tất cả các luật và quy định về lương hưu cung cấp thu nhập thay thế cho nhân viên sau khi nghỉ hưu. Ví dụ bao gồm các luật rất cụ thể như Đạo luật lương hưu, Đạo luật bắt buộc tham gia vào Quỹ hưu trí ngành năm 2000 hoặc Đạo luật bình đẳng về quyền hưu trí trong trường hợp ly hôn. Luật này liên quan đến những điều kiện khác phải đáp ứng để đủ điều kiện nhận lương hưu, các quy tắc liên quan đến việc quản lý và chi trả các quyền lương hưu của các nhà cung cấp lương hưu và các biện pháp ngăn chặn vi phạm lương hưu.

Menu nhanh

Mặc dù thực tế là luật hưu trí là lĩnh vực pháp lý riêng của nó, nó cũng có nhiều giao diện với các lĩnh vực luật khác. Đó là lý do tại sao, trong bối cảnh của luật hưu trí, ngoài các luật và quy định cụ thể, ví dụ, các luật và quy định chung trong lĩnh vực luật việc làm cũng được áp dụng. Ví dụ, lương hưu là một điều kiện làm việc quan trọng đối với nhiều nhân viên, điều kiện này được quy định và thảo luận trong hợp đồng lao động. Điều kiện này quyết định một phần đến thu nhập khi về già. Ngoài luật việc làm, các lĩnh vực luật sau đây cũng có thể được xem xét:

• Luật trách nhiệm pháp lý;
• Luật hợp đồng;
• Luật thuế;
• Luật bảo hiểm;
• Bình đẳng về quyền hưởng lương hưu trong trường hợp ly hôn.

Aylin Selamet

Aylin Selamet

Luật sư

 Gọi +31 (0) 40 369 06 80

Tại sao chọn Law & More?

Dễ dàng truy cập

Dễ dàng truy cập

Law & More có sẵn từ thứ Hai đến thứ Sáu
từ 08:00 đến 22:00 và vào cuối tuần từ 09:00 đến 17:00

Giao tiếp tốt và nhanh

Giao tiếp tốt và nhanh

Luật sư của chúng tôi lắng nghe trường hợp của bạn và đưa ra
với một kế hoạch hành động thích hợp

Yêu cầu cá nhân

Yêu cầu cá nhân

Phương pháp làm việc của chúng tôi đảm bảo rằng 100% khách hàng của chúng tôi khuyên chúng tôi và chúng tôi được đánh giá trung bình với 9.4

"Law & More luật sư

có liên quan và

có thể đồng cảm với

vấn đề của khách hàng"

Các luật và quy định khác nhau hội tụ trong luật hưu trí và chồng chéo trong một số trường hợp nhất định làm cho luật hưu trí trở thành một lĩnh vực pháp lý phức tạp và toàn diện. Hơn nữa, luật hưu trí không đứng yên và thường xuyên phải đối mặt với những thay đổi ở cả cấp quốc gia và quốc tế, cũng như chỉ đạo của các cơ quan quản lý liên quan như Ngân hàng De Nederlandsche (DNB) và Cơ quan Thị trường Tài chính Hà Lan (AFM). Điều này có nghĩa là việc giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực luật hưu trí không chỉ đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc mà còn cả kiến ​​thức gần đây về nghề nghiệp và do đó, việc thuê một luật sư nếu bạn tiếp xúc với luật hưu trí là điều khôn ngoan. Law & MoreCác luật sư của không chỉ cập nhật trong lĩnh vực luật lương hưu mà còn liên quan đến các lĩnh vực luật khác được đề cập. Bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến luật lương hưu? Law & More rất vui khi được giúp đỡ bạn. Bạn cũng có thể tìm thêm thông tin về các khu vực pháp lý khác trên trang web của chúng tôi.

Dịch vụ của Law & More

Luật doanh nghiệp

Luật sư doanh nghiệp

Mỗi công ty là duy nhất. Do đó, bạn sẽ nhận được tư vấn pháp lý có liên quan trực tiếp đến công ty của bạn

Thông báo mặc định

Luật sư lâm thời

Cần một luật sư tạm thời? Cung cấp hỗ trợ pháp lý đầy đủ nhờ Law & More

Advocate

Luật sư di trú

Chúng tôi giải quyết các vấn đề liên quan đến nhập học, cư trú, trục xuất và người ngoài hành tinh

Thỏa thuận cổ đông

Luật sư kinh doanh

Mỗi doanh nhân phải đối phó với luật công ty. Chuẩn bị tốt cho mình cho việc này.

Cung cấp hưu trí theo hệ thống trụ cột

Điều khoản hưu trí cung cấp thu nhập thay thế cho người lao động sau khi nghỉ hưu còn được gọi là lương hưu. Ở Hà Lan, hệ thống cung cấp hưu trí, hay hệ thống lương hưu, có ba trụ cột:

Lương hưu cơ bản. Lương hưu cơ bản còn được gọi là trợ cấp OW. Mọi người ở Hà Lan đều được hưởng một điều khoản như vậy. Tuy nhiên, có một số điều kiện kèm theo. Điều kiện đầu tiên để nhận được điều khoản AOW là phải đạt đến độ tuổi nhất định, cụ thể là 67 tuổi. Điều kiện khác là một người phải luôn làm việc hoặc sinh sống ở Hà Lan. Đối với mỗi năm một người cư trú tại Hà Lan từ 15 đến 67 tuổi, 2% của khoản dự phòng AOW tối đa được tích lũy. Không bắt buộc phải có lịch sử việc làm trong trường hợp này.

Quyền lợi về lương hưu. Trụ cột này liên quan đến các quyền mà một người có được trong cuộc đời làm việc của mình và được áp dụng như một khoản lương hưu bổ sung cho lương hưu cơ bản. Cụ thể hơn, phần bổ sung này liên quan đến tiền lương hoãn lại được trả bởi người sử dụng lao động và người lao động dưới hình thức phí bảo hiểm. Do đó, lương hưu bổ sung luôn được xây dựng trong mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động, do đó, trong trường hợp này cần phải có lịch sử việc làm. Tuy nhiên, ở Hà Lan, không có nghĩa vụ pháp lý chung nào đối với người sử dụng lao động phải tích lũy lương hưu (bổ sung) cho nhân viên của họ. Điều này có nghĩa là người lao động và người sử dụng lao động phải có thỏa thuận về vấn đề này. Law & More tất nhiên sẽ rất vui khi được hỗ trợ bạn điều này.

Hưu trí tự nguyện. Trụ cột này đặc biệt liên quan đến tất cả các điều khoản thu nhập mà mọi người đã tự thực hiện trước khi về già. Ví dụ bao gồm niên kim, bảo hiểm nhân thọ và thu nhập từ vốn chủ sở hữu. Chủ yếu là những người tự kinh doanh và doanh nhân phải dựa vào trụ cột này để kiếm lương hưu.

Tham gia Bắt buộc vào Đạo luật Quỹ Hưu trí Ngành năm 2000

Mặc dù thực tế là người sử dụng lao động ở Hà Lan không có nghĩa vụ thu xếp lương hưu (bổ sung) cho nhân viên của họ, trong một số trường hợp nhất định, họ vẫn có thể có nghĩa vụ thu xếp lương hưu. Đây là trường hợp, ví dụ, nếu việc tham gia vào chương trình lương hưu là bắt buộc đối với người sử dụng lao động thông qua quỹ hưu trí toàn ngành. Nghĩa vụ này phát sinh nếu một cái gọi là yêu cầu bắt buộc áp dụng cho một lĩnh vực cụ thể: một bản mô tả được chấp thuận bởi Bộ trưởng của lĩnh vực đó áp dụng sự tham gia bắt buộc vào quỹ hưu trí toàn ngành. Đạo luật tham gia bắt buộc vào quỹ hưu trí công nghiệp năm 2000 quy định khả năng áp dụng chế độ hưu trí bắt buộc cho tất cả nhân viên trong một ngành hoặc lĩnh vực cụ thể.

Nếu việc tham gia vào quỹ hưu trí toàn ngành là bắt buộc, thì người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực liên quan phải đăng ký với quỹ hưu trí toàn ngành đó. Sau đó, quỹ yêu cầu cung cấp thông tin về người lao động và người sử dụng lao động nhận được hóa đơn cho khoản tiền lương hưu mà họ phải trả. Nếu người sử dụng lao động không liên kết với quỹ hưu trí toàn ngành như vậy, mặc dù họ có nghĩa vụ phải làm như vậy, họ sẽ ở thế bất lợi. Rốt cuộc, trong trường hợp đó, có khả năng lương hưu toàn ngành vẫn yêu cầu thanh toán đầy đủ phí bảo hiểm cho tất cả các năm hồi tố. Tại Law & More chúng tôi hiểu rằng điều này có hậu quả nghiêm trọng đối với người sử dụng lao động. Đó là lý do tại sao Law & Morecác chuyên gia của sẵn sàng giúp bạn tránh những bất lợi như vậy.

Luật lương hưuĐạo luật lương hưu

Cốt lõi của luật hưu trí là Đạo luật Hưu trí. Đạo luật lương hưu bao gồm các quy tắc:

• Cấm hoán đổi quyền hưởng lương hưu
• Cấp các quyền liên quan đến chuyển nhượng giá trị trong trường hợp người sử dụng lao động kế nhiệm;
• Quy định sự tham gia của nhân viên liên quan đến chính sách của nhà cung cấp lương hưu;
• Yêu cầu chuyên môn tối thiểu về chuyên môn của các thành viên hội đồng quản trị của các nhà cung cấp lương hưu;
• Quy định cách thức tài trợ quỹ hưu trí;
• Quy định các nghĩa vụ thông tin tối thiểu của nhà cung cấp lương hưu.

Một trong những quy định quan trọng khác trong Đạo luật lương hưu liên quan đến các điều kiện mà nếu được ký kết, thỏa thuận lương hưu giữa người sử dụng lao động và người lao động phải đáp ứng. Trong bối cảnh này, Điều 23 của Đạo luật lương hưu quy định rằng thỏa thuận lương hưu phải được đặt trong quỹ hưu trí được công nhận hoặc công ty bảo hiểm hưu trí được công nhận. Nếu người sử dụng lao động không làm điều này, hoặc ít nhất là không đầy đủ, anh ta sẽ gặp rủi ro về trách nhiệm của người sử dụng lao động, mà người lao động có thể bắt đầu thông qua các quy tắc chung của luật hợp đồng. Ngoài ra, việc tuân thủ pháp luật và các quy định trong bối cảnh luật lương hưu, như đã đề cập, được giám sát bởi DNB và AFM, do đó các hành vi vi phạm cũng bị xử phạt bằng các biện pháp khác.

At Law & More chúng tôi hiểu rằng khi nói đến luật hưu trí, không chỉ có các luật và quy định phức tạp khác nhau mà còn liên quan đến các lợi ích khác nhau và các mối quan hệ pháp lý phức tạp. Đó là lý do tại sao Law & More sử dụng cách tiếp cận cá nhân. Các chuyên gia lão luyện của chúng tôi trong lĩnh vực luật lương hưu sẽ đắm mình trong trường hợp của bạn và có thể cùng bạn đánh giá tình huống và các khả năng. Dựa trên phân tích này, Law & More có thể tư vấn cho bạn về các bước tiếp theo đúng. Hơn nữa, các chuyên gia của chúng tôi rất sẵn lòng cung cấp cho bạn lời khuyên và hỗ trợ trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý. Bạn có câu hỏi về các dịch vụ của chúng tôi hoặc luật lương hưu? Sau đó liên hệ Law & More.

Bạn có muốn biết những gì Law & More có thể làm cho bạn như là một công ty luật ở Eindhoven?
Sau đó liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại +31 40 369 06 80 hoặc gửi email cho chúng tôi:

Ông. Tom Meevis, người ủng hộ tại Law & More - XNUMX - [email được bảo vệ]
Ông. Maxim Hodak, người ủng hộ tại & hơn thế nữa - [email được bảo vệ]

Law & More B.V.