Sẽ có rất ít người Hà Lan chưa biết…

Sẽ có rất ít người Hà Lan chưa nhận thức được các vấn đề kéo theo liên quan đến trận động đất Groningen, do khoan khí đốt. Tòa án đã phán quyết rằng 'Nederlandse Aardolie Maatschappij' (Công ty Dầu khí Hà Lan) phải bồi thường thiệt hại phi vật chất cho một bộ phận cư dân của Groningenveld. Ngoài ra, Nhà nước đã phải chịu trách nhiệm trên cơ sở giám sát không đầy đủ, nhưng tòa án phán quyết rằng, mặc dù thực tế là sự giám sát là không thỏa đáng, không thể nói rằng thiệt hại dẫn đến từ đó.

Chia sẻ
Law & More B.V.