Thuế: quá khứ và hiện tại

Lịch sử của thuế bắt đầu từ thời La Mã. Người dân sống trong lãnh thổ của Đế chế La Mã đã phải trả thuế. Các quy tắc thuế đầu tiên ở Hà Lan xuất hiện vào năm 1805. Nguyên tắc cơ bản của thuế đã ra đời: thu nhập. Thuế thu nhập được chính thức hóa vào năm 1904.

Thuế VAT, thuế thu nhập, thuế biên chế, thuế doanh nghiệp, thuế môi trường - đây đều là một phần của các loại thuế chúng ta phải trả ngày hôm nay. Chúng tôi nộp thuế cho chính phủ và thành phố. Với doanh thu, Bộ Cơ sở hạ tầng của Hà Lan, ví dụ, có thể chăm sóc đê; hoặc các tỉnh giao thông công cộng.

Các nhà kinh tế vẫn đang thảo luận các câu hỏi như: ai nên nộp thuế? Điều gì nên là giới hạn thuế? Nên thu nhập thuế như thế nào? Một tiểu bang không có thuế không thể chăm sóc công dân của mình.

Chia sẻ
Law & More B.V.