Điện thoại thông minh đã trở thành một phần thiết yếu của cảnh quan đường phố Hà Lan…

Điện thoại thông minh đã trở thành một phần thiết yếu của đường phố Hà Lan. Tuy nhiên, nó không nên trở thành một yếu tố bất biến; đặc biệt không phải trong môi trường chuyên nghiệp. Gần đây, một thẩm phán người Hà Lan phán quyết rằng việc sử dụng WhatsApp trong giờ làm việc nằm trong phạm vi của nguyên tắc 'không làm việc, không trả lương'. Trong trường hợp này, nhân viên mới bị sa thải đã gửi không dưới 1,255 tin nhắn vui vẻ trong nửa năm, mà theo tòa án Hà Lan đã biện minh cho việc khấu trừ tổng cộng 1500 euro, - từ số tiền vẫn được trả quyền lợi kỳ nghỉ xuất sắc. Do đó, hãy suy nghĩ kỹ trước khi lấy điện thoại từ bàn làm việc.

Chia sẻ
Law & More B.V.