Đăng chi phí đánh giá tiêu cực và sai của Google

Việc đăng các đánh giá tiêu cực và sai sự thật trên Google khiến khách hàng không hài lòng phải trả giá đắt. Khách hàng đã đăng các đánh giá tiêu cực liên quan đến vườn ươm và Ban Giám đốc của nó dưới các bí danh khác nhau và ẩn danh. Tòa án phúc thẩm Amsterdam tuyên bố rằng khách hàng không mâu thuẫn rằng cô ấy đã không tuân thủ các quy tắc của luật bất thành văn được coi là có thể chấp nhận được trong đời sống xã hội, và do đó cô ấy đã thực hiện một hành vi trái pháp luật đối với nhà trẻ. Kết quả là khách hàng phải trả gần 17.000 euro cho thiệt hại và các chi phí khác.

2018-01-13

Chia sẻ
Law & More B.V.