Vào ngày 1 tháng XNUMX, một luật của Pháp có hiệu lực trên cơ sở…

Vào ngày 1 tháng 50, một đạo luật của Pháp có hiệu lực trên cơ sở nhân viên có thể tắt điện thoại thông minh của họ ngoài giờ làm việc và do đó có thể cắt quyền truy cập vào email công việc của họ. Biện pháp này là kết quả của áp lực gia tăng của việc luôn phải có sẵn và kết nối, điều này dẫn đến một số lượng lớn các vấn đề sức khỏe ngoài giờ và không được trả lương. Các công ty lớn có từ XNUMX nhân viên trở lên được yêu cầu đàm phán với nhân viên của họ về các quy tắc cụ thể sẽ áp dụng cho họ. Người Hà Lan sẽ làm theo?

Chia sẻ
Law & More B.V.