Tin tức

Nếu đó là tùy thuộc vào Bộ trưởng Hà Lan…

Nếu tùy thuộc vào Bộ trưởng Bộ Xã hội và Phúc lợi Hà Lan, bất cứ ai kiếm được mức lương tối thiểu hợp pháp sẽ nhận được số tiền cố định tương tự mỗi giờ trong tương lai. Hiện tại, mức lương tối thiểu theo giờ của Hà Lan vẫn có thể phụ thuộc vào số giờ làm việc và lĩnh vực mà một người làm việc. Dự luật đã có sẵn để tham khảo ý kiến ​​trên internet ngày hôm nay, điều đó có nghĩa là bất kỳ ai quan tâm (cá nhân, công ty và tổ chức) đều có thể gửi ý kiến ​​của mình về dự luật.

Chia sẻ