Bản chất của luật bắt buộc nói chung là người ta không thể chỉ đơn giản vi phạm…

Bản chất của luật bắt buộc nói chung là người ta không thể đơn giản là xúc phạm từ những điều khoản đó. Tuy nhiên, Bộ luật Dân sự Hà Lan quy định trong điều 7: 902 rằng người ta có thể trục xuất khỏi luật bắt buộc bằng một thỏa thuận giải quyết, khi thỏa thuận này nhằm chấm dứt một sự không chắc chắn hoặc tranh chấp hiện có và với điều kiện là nó không mâu thuẫn với sự suy đồi và công khai chung đặt hàng. Điều này đã được Tòa án tối cao Hà Lan xác nhận vào ngày 6 tháng XNUMX, trong trường hợp Quỹ Taxi xã hội ('Sociaal Fonds Taxi') đối đầu với công ty taxi Blue Taxi với việc từ chối trả tiền cho thời gian chờ đợi của các tài xế. Tuy nhiên, Blue Taxi và các tài xế taxi có liên quan đã đưa ra nguyên tắc này trong một thỏa thuận giải quyết. Tuy nhiên, Blue Taxi đã thu hút được ống hút ngắn, vì những thỏa thuận này không thể được thực hiện đối với SFT.

2017-02-02

Chia sẻ
Law & More B.V.