Nhà tuyển dụng nên chú ý đến các trường hợp mà họ…

Người sử dụng lao động nên chú ý đến các trường hợp mà họ muốn sa thải một nhân viên. Điều này một lần nữa được chứng minh bằng phán quyết của tòa án quận ở Assen. Một bệnh viện đã phải trả cho nhân viên của mình (một dược sĩ) khoản trợ cấp chuyển tiếp trị giá 45,000 euro và mức thù lao công bằng là 125,000 euro vì không có căn cứ hợp lý để chấm dứt hợp đồng lao động. Bệnh viện tuyên bố rằng dược sĩ bị rối loạn chức năng, hóa ra không phải là trường hợp. Tuy nhiên, hợp đồng đã bị giải thể, với kết quả là các lợi ích được giao. Lý do cho điều này là trong khi đó, mối quan hệ việc làm đã bị phá vỡ, điều này hoàn toàn do người sử dụng lao động.

10-02-2017

Cài đặt riêng tư
Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi. Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ của chúng tôi qua trình duyệt, bạn có thể hạn chế, chặn hoặc xóa cookie thông qua cài đặt trình duyệt web của mình. Chúng tôi cũng sử dụng nội dung và tập lệnh từ các bên thứ ba có thể sử dụng công nghệ theo dõi. Bạn có thể chọn lọc sự đồng ý của mình bên dưới để cho phép các bên thứ ba nhúng. Để biết thông tin đầy đủ về cookie chúng tôi sử dụng, dữ liệu chúng tôi thu thập và cách chúng tôi xử lý chúng, vui lòng kiểm tra Chính sách Bảo mật
Law & More B.V.