Hệ thống tư pháp Hà Lan đang đổi mới. Từ ngày 1 tháng 2017 năm XNUMX, nó sẽ…

Hệ thống tư pháp Hà Lan đang đổi mới. Từ ngày 1 tháng 2017 năm XNUMX, sẽ có thể kiện tụng kỹ thuật số tại Tòa án Tối cao Hà Lan trong các vụ kiện dân sự. Về bản chất, quy trình giám đốc thẩm vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, nó sẽ trở nên có thể bắt đầu các thủ tục tố tụng trực tuyến (một loại giấy triệu tập kỹ thuật số) và trao đổi kỹ thuật số tài liệu và thông tin. Tất cả điều này là do sự ra đời của luật Chất lượng và Đổi mới (KEI) mới.

09-02-2017

Chia sẻ
Law & More B.V.