Người giao hàng không phải là nhân viên

'Công ty chuyển phát nhanh xe đạp Deliveryoo Sytse Ferwanda (20) là một doanh nhân độc lập và không phải là nhân viên' là phán quyết của tòa án ở Amsterdam. Hợp đồng được ký kết giữa người giao hàng và Deliveryoo không được tính là hợp đồng lao động - và do đó, người giao hàng không phải là nhân viên tại công ty giao hàng. Theo thẩm phán, rõ ràng hợp đồng được dự định là hợp đồng tự làm chủ. Cũng dựa trên phương pháp làm việc, rõ ràng là không có việc làm được trả lương trong trường hợp này.

Chia sẻ
Law & More B.V.