Luật sư Truyền thông

Thuật ngữ truyền thông bao gồm báo chí, truyền hình, đài phát thanh và internet. Nó có thể xảy ra rằng bạn hoặc công ty của bạn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông một cách vô tình và theo cách tiêu cực. Trong thế giới hiện đại của chúng tôi, nơi thông tin được chia sẻ và lưu trữ trực tuyến, điều này có thể tiếp tục theo đuổi bạn. Do đó, điều quan trọng là phải thực hiện các biện pháp đúng nếu bạn đang gặp vấn đề về phương tiện truyền thông.

Luật truyền thông bao gồm các lĩnh vực khác nhau của pháp luật. Đặc biệt chú ý có thể tập trung vào luật bản quyền, luật riêng tư và quyền chân dung. Khi trả lời câu hỏi liệu một ấn phẩm có trái pháp luật hay không, quyền bảo vệ danh dự và danh tiếng của bạn phải được cân nhắc với quyền tự do ngôn luận.

Trong trường hợp phỉ báng điện tử, điều quan trọng là bằng chứng được ghi lại chính xác. Trong trường hợp email bất hợp pháp, điều quan trọng là email này được giữ ở dạng điện tử. Hơn nữa, có thể ghi lại bằng chứng trên bewijsonline.nl. Điều này đảm bảo rằng bạn có bằng chứng âm thanh.

Law & More có thể hỗ trợ bạn trong mọi vấn đề liên quan đến luật truyền thông. Luật sư của chúng tôi có thể tư vấn cho bạn và trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.

Chia sẻ