Max Mendor là giám đốc truyền thông và tiếp thị tại Law & More. Ông có nhiều kỹ năng kỹ thuật và kiến ​​thức về tổ chức và quản lý của các công ty.
Max Mendor lấy bằng thạc sĩ về Quan hệ quốc tế tại Đại học Kyiv Slavonic. Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển kinh doanh. Trong Law & More Max Mendor đang bận tâm với việc làm việc trên các phương tiện truyền thông của công ty.

Max Mendor

Ảnh tối đa

Max Mendor là giám đốc truyền thông và tiếp thị tại Law & More. Ông có nhiều kỹ năng kỹ thuật và kiến ​​thức về tổ chức và quản lý của các công ty.

Max Mendor lấy bằng thạc sĩ về Quan hệ quốc tế tại Đại học Kyiv Slavonic. Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển kinh doanh. Trong Law & More Max Mendor bận tâm đến công việc truyền thông báo chí của công ty ..

Law & More B.V.