Thư đã đăng ký là gì

Một lá thư đã đăng ký là một lá thư được ghi lại và theo dõi trong suốt thời gian của nó trong hệ thống thư và yêu cầu người đưa thư phải có chữ ký để chuyển nó. Nhiều hợp đồng như hợp đồng bảo hiểm và các văn bản pháp lý quy định rằng thông báo phải dưới dạng một lá thư đã đăng ký. Bằng cách đăng ký một lá thư, người gửi có một tài liệu pháp lý cho biết rằng thông báo đã được gửi.

Law & More B.V.