Luật sư làm gì

Một luật sư được cấp phép hành nghề luật sư và có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp đồng thời bảo vệ quyền lợi cho thân chủ của họ. Một số nhiệm vụ thường được liên kết với luật sư bao gồm: cung cấp lời khuyên và cố vấn pháp lý, nghiên cứu và thu thập thông tin hoặc bằng chứng, soạn thảo các văn bản pháp lý liên quan đến ly hôn, di chúc, hợp đồng và giao dịch bất động sản và truy tố hoặc bào chữa trước tòa.

Law & More B.V.