Công ty luật làm gì

Công ty luật là một pháp nhân kinh doanh do một hoặc nhiều luật sư thành lập để hành nghề luật sư. Dịch vụ chính do công ty luật cung cấp là tư vấn cho khách hàng (cá nhân hoặc công ty) về quyền và trách nhiệm pháp lý của họ, đồng thời đại diện cho khách hàng trong các vụ án dân sự hoặc hình sự, giao dịch kinh doanh và các vấn đề khác mà tư vấn pháp lý và hỗ trợ khác được tìm kiếm.

Law & More B.V.