Tống tiền ý nghĩa

Tống tiền là việc sử dụng vũ lực, bạo lực hoặc đe dọa thực tế hoặc bị đe dọa để lấy tiền hoặc tài sản từ một cá nhân hoặc tổ chức. Tống tiền thường liên quan đến một mối đe dọa được thực hiện đối với người hoặc tài sản của nạn nhân, hoặc đối với gia đình hoặc bạn bè của họ.

Law & More B.V.