Mục đích của cấp dưỡng là gì

Mục đích của tiền cấp dưỡng là để hạn chế bất kỳ ảnh hưởng kinh tế không công bằng nào của việc ly hôn bằng cách cung cấp thu nhập liên tục cho người phối ngẫu không làm công ăn lương hoặc có thu nhập thấp hơn. Một phần của sự biện minh là vợ / chồng cũ có thể đã chọn từ bỏ sự nghiệp để hỗ trợ gia đình và cần thời gian để phát triển các kỹ năng công việc để hỗ trợ bản thân.

Law & More B.V.