Cấp dưỡng là gì

Cấp dưỡng có nghĩa là cung cấp hỗ trợ tài chính cho người phối ngẫu có thu nhập thấp hơn, hoặc trong một số trường hợp, hoàn toàn không có thu nhập. Ví dụ, trong trường hợp có trẻ em tham gia, người đàn ông trong lịch sử là trụ cột gia đình, còn người phụ nữ có thể đã từ bỏ sự nghiệp để nuôi con và sẽ gặp bất lợi về tài chính sau khi ly thân hoặc ly hôn. Luật pháp ở nhiều tiểu bang quy định rằng người phối ngẫu đã ly hôn có quyền được sống cùng chất lượng cuộc sống mà họ từng có khi kết hôn.

Chia sẻ