Thỏa thuận ly thân

Thỏa thuận ly thân là văn bản mà hai người trong hôn nhân sử dụng để phân chia tài sản và trách nhiệm khi chuẩn bị ly thân hoặc ly hôn. Nó bao gồm các điều khoản để phân chia quyền nuôi con và cấp dưỡng nuôi con, trách nhiệm của cha mẹ, hỗ trợ vợ chồng, tài sản và các khoản nợ, và các khía cạnh tài chính và gia đình khác mà vợ chồng có thể muốn phân bổ hoặc phân chia.

Chia sẻ