Không ly dị

Ly hôn không có lỗi là ly hôn trong đó việc giải tán hôn nhân mà không cần bên nào chứng tỏ hành vi sai trái của bên nào. Luật quy định về ly hôn không có lỗi cho phép tòa án gia đình cho ly hôn theo đơn yêu cầu của một trong hai bên kết hôn mà không yêu cầu người khởi kiện cung cấp bằng chứng cho thấy bị đơn đã vi phạm hợp đồng hôn nhân. Lý do phổ biến nhất mà các cuộc ly hôn không có lỗi xảy ra là do sự khác biệt không thể hòa giải hoặc xung đột về tính cách, có nghĩa là cặp vợ chồng không thể tìm ra sự khác biệt của họ.

Law & More B.V.