Ly hôn hạn chế

Ly hôn có giới hạn còn được gọi là ly thân hợp pháp. Tuy nhiên, ly thân là một thủ tục pháp lý đặc biệt cho phép vợ chồng sống riêng nhưng đồng thời vẫn là vợ chồng hợp pháp. Theo nghĩa này, thủ tục này đáp ứng nhu cầu của những người vợ / chồng, vì niềm tin tôn giáo hoặc triết học của họ, không muốn ly dị.

Law & More B.V.