Ly hôn dân sự

Ly hôn dân sự còn được gọi là ly hôn cộng tác, nghĩa là ly hôn tuân theo luật hợp tác. Trong một cuộc ly hôn dân sự hoặc cộng tác, cả hai bên đều có luật sư tư vấn, những người áp dụng phong cách hợp tác và làm việc cùng nhau để cố gắng giải quyết các vấn đề, hoặc ít nhất là giảm thiểu mức độ và mức độ của tranh chấp. Các cố vấn và khách hàng của họ tìm cách xây dựng sự đồng thuận và đưa ra càng nhiều quyết định càng tốt bên ngoài tòa án.

Law & More B.V.