Ly hôn cấp dưỡng nuôi con

Nếu con cái tham gia vào một cuộc ly hôn, cấp dưỡng nuôi con là một phần quan trọng trong việc thu xếp tài chính. Trong trường hợp ở chung, con cái luân phiên ở chung với cả cha lẫn mẹ và cha mẹ cùng chia sẻ chi phí. Bạn có thể cùng nhau thỏa thuận về cấp dưỡng nuôi con. Những thỏa thuận này sẽ được trình bày trong một kế hoạch nuôi dạy con cái. Bạn sẽ đệ trình thỏa thuận này lên tòa án. Thẩm phán sẽ xem xét các nhu cầu của trẻ em khi quyết định về việc cấp dưỡng con trẻ. Các biểu đồ đặc biệt đã được phát triển cho mục đích này, thẩm phán lấy thu nhập như trước khi ly hôn làm điểm khởi đầu. Ngoài ra, thẩm phán xác định số tiền mà người phải trả tiền cấp dưỡng có thể bỏ lỡ. Đây được gọi là khả năng thanh toán. Khả năng của người trông trẻ cũng được tính đến. Thẩm phán đưa ra các thỏa thuận cuối cùng và ghi lại chúng. Số lượng bảo trì được điều chỉnh hàng năm.

Law & More B.V.