Được gọi là "bảo dưỡng vợ chồng" ở một số tiểu bang, tiền cấp dưỡng có thể được trao cho chồng hoặc vợ. Hôn nhân đề cập đến các khoản thanh toán theo lệnh của tòa án được trao cho vợ / chồng hoặc người phối ngẫu cũ trong một thỏa thuận ly thân hoặc ly hôn. Lý do đằng sau nó là để hỗ trợ tài chính cho người phối ngẫu có thu nhập thấp hơn, hoặc trong một số trường hợp, không có thu nhập nào cả. Ví dụ, trong trường hợp có trẻ em tham gia, người đàn ông trong lịch sử là trụ cột gia đình, còn người phụ nữ có thể đã từ bỏ sự nghiệp để nuôi con và sẽ gặp bất lợi về tài chính sau khi ly thân hoặc ly hôn. Luật pháp ở nhiều tiểu bang quy định rằng người phối ngẫu đã ly hôn có quyền được sống cùng chất lượng cuộc sống mà họ từng có khi kết hôn.

Chia sẻ