Ly hôn tuyệt đối

Kết thúc hợp pháp, cuối cùng của hôn nhân (phân biệt với ly thân hợp pháp) khi cả hai bên được tự do tái hôn. Một cuộc ly hôn tuyệt đối giải thể cuộc hôn nhân, không giống như một cuộc ly hôn có giới hạn, nó hoạt động như một thỏa thuận ly thân.

Law & More B.V.