Quản lý chiến lược là gì

Quản lý chiến lược là việc quản lý các nguồn lực của tổ chức để đạt được các mục tiêu và mục tiêu đề ra. Quản lý chiến lược bao gồm việc thiết lập các mục tiêu, phân tích môi trường cạnh tranh, phân tích nội bộ tổ chức, đánh giá các chiến lược và đảm bảo rằng ban lãnh đạo đưa ra các chiến lược trong toàn tổ chức.

Law & More B.V.