Thỏa thuận cổ đông là gì

Cổ đông là một cá nhân hoặc tổ chức (bao gồm cả một công ty) sở hữu hợp pháp một hoặc nhiều cổ phần trong một công ty nhà nước hoặc tư nhân. Thỏa thuận cổ đông, còn được gọi là thỏa thuận cổ đông, là một thỏa thuận giữa các cổ đông của công ty mô tả cách thức hoạt động của công ty và nêu ra các quyền và nghĩa vụ của cổ đông. Thỏa thuận này cũng bao gồm thông tin về việc quản lý công ty và các đặc quyền cũng như sự bảo vệ của các cổ đông.

Law & More B.V.