Hợp đồng gần như là gì

Hợp đồng gần như là hợp đồng được tạo ra bởi tòa án khi không có hợp đồng chính thức như vậy giữa các bên và có tranh chấp liên quan đến việc thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp. Tòa án tạo ra các hợp đồng gần như để ngăn chặn một bên làm giàu bất chính hoặc hưởng lợi từ tình huống mà anh ta không xứng đáng làm như vậy.

Law & More B.V.