Luật trọng thương là gì

Luật trọng thương là một lĩnh vực rộng lớn của luật, quy chế, trường hợp và phong tục, liên quan đến thương mại, mua bán, mua bán, vận chuyển, hợp đồng và tất cả các hình thức giao dịch kinh doanh.

Chia sẻ