Tài chính là gì

Tài chính là một thuật ngữ rộng mô tả các hoạt động liên quan đến ngân hàng, đòn bẩy hoặc nợ, tín dụng, thị trường vốn, tiền và đầu tư. Về cơ bản, tài chính đại diện cho việc quản lý tiền và quá trình thu được các khoản tiền cần thiết. Tài chính cũng bao gồm việc giám sát, tạo ra và nghiên cứu tiền, ngân hàng, tín dụng, đầu tư, tài sản và nợ tạo nên hệ thống tài chính.

Law & More B.V.