Luật doanh nghiệp là gì

Luật công ty (còn được gọi là luật kinh doanh hoặc luật doanh nghiệp hoặc đôi khi là luật công ty) là cơ quan luật điều chỉnh các quyền, quan hệ và hành vi của con người, công ty, tổ chức và doanh nghiệp. Thuật ngữ này đề cập đến thực hành pháp lý của luật liên quan đến tập đoàn, hoặc lý thuyết về tập đoàn.

Law & More B.V.