B2b có nghĩa là gì

B2B là một thuật ngữ quốc tế để chỉ doanh nghiệp với doanh nghiệp. Nó đề cập đến các công ty đặc biệt kinh doanh với các công ty khác. Ví dụ bao gồm các công ty sản xuất, nhà bán buôn, ngân hàng đầu tư và các công ty lưu trữ không hoạt động trên thị trường tư nhân.

Law & More B.V.