LLC là gì

Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) là một hình thức cụ thể của công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân. Công ty TNHH là một loại cấu trúc kinh doanh đối xử với chủ sở hữu như đối tác nhưng cho họ quyền lựa chọn bị đánh thuế như một công ty. Hình thức kinh doanh này cho phép linh hoạt trong việc sở hữu và quản lý. Một khi chủ sở hữu đã quyết định họ muốn bị đánh thuế, quản lý và tổ chức như thế nào, họ sẽ giải thích tất cả trong một thỏa thuận điều hành. LLC được sử dụng chủ yếu ở Mỹ.

Law & More B.V.