Kinh doanh bền vững là gì

Doanh nghiệp bền vững, hay doanh nghiệp xanh, là một công ty có tác động tiêu cực tối thiểu hoặc có khả năng ảnh hưởng tích cực đến môi trường, cộng đồng, xã hội hoặc nền kinh tế toàn cầu hoặc địa phương.

Law & More B.V.