Hợp đồng pháp lý là gì

Hợp đồng pháp lý là sự thỏa thuận có hiệu lực pháp luật giữa hai bên hoặc nhiều bên. Nó có thể bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Thông thường, một bên hứa sẽ làm điều gì đó cho bên kia để đổi lấy lợi ích. Hợp đồng pháp lý phải có mục đích hợp pháp, có sự đồng ý, cân nhắc của hai bên, các bên có thẩm quyền và sự đồng ý thực sự thì mới có hiệu lực thi hành.

Law & More B.V.