Một công ty là gì

Công ty là một thực thể kinh doanh hợp pháp, trong đó các chủ sở hữu được bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý đối với các hoạt động và tình trạng tài chính của công ty. Tách biệt với chủ sở hữu hoặc cổ đông, một công ty có thể thực hiện hầu hết các quyền và trách nhiệm mà một chủ doanh nghiệp cá thể có, có nghĩa là một công ty có thể ký hợp đồng, vay tiền, kiện và bị kiện, sở hữu tài sản, trả thuế và thuê nhân viên.

Law & More B.V.